Sanatorium ART České Budějovice

Centrum asistované reprodukce

Sanatorium ART České Budějovice

AKTUALIZACE 16. 03. 2020 - DOPORUČENÍ SEKCE AR při ČGPS

od 23.03.2020 bude provoz centra omezen na telefonické konzultace 08,00 - 12,00

Doporučená opatření pro kliniky IVF při léčbě neplodnosti v souvislosti se zvyšující se infekcí Coronavirem Covid-19

 Během karantény nařízené vládou ČR doporučujeme klinikám IVF přijmout následující opatření:

 1. Důsledně dodržovat zvýšená hygienická opatření

 2. Dokončit všechny běžící léčebné stimulační cykly asistované reprodukce

 3. Odložit veškerá neakutní vyšetření

 4. Nezahajovat žádné další cykly asistované reprodukce, cykly s odběrem darovaných oocytů, cykly s transferem kryokonzervovaných embryí, inseminace

 5. Utlumit provoz IVF centra

Tato doporučení jsou v souladu s doporučeními ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) a ASRM (American Society for Reproductive Medicine)

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY A KLIENTY

V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 vydává Sanatorium ART opatření zaměřená na maximální ochranu zdraví pacientů a zaměstnanců.

Na základě doporučení MZČR a SZÚ důrazně vyzýváme všechny pacienty, kteří pociťují příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, aby zvážili návštěvu Sanatoria ART. V případě, že se jedná      o neodkladnou prohlídku (stimulace, již naplánovaný výkon na sále v programu IVF, akutní problém týkající se léčby atd.), nebo o plánovanou návštěvu (vstupní prohlídka nového páru), dodržujte prosím pokyny personálu. Pokud to nevyžaduje aktuální kontrola, vstupujte do prostor Sanatoria ART sami, bez doprovodu rodinných příslušníků (mohou čekat ve vozidle na parkovišti Sanatoria ART nebo v přilehlém parku a nebude tak docházet ke kumulaci osob na recepci).

Každý pacient, který se necítí dobře nebo pacient, který chce být ochráněn, obdrží od personálu sterilní roušku. Na recepci je zároveň umístěna bezoplachová dezinfekce rukou. Použité kapesníky, papírové utěrky a roušky vhazujte prosím do označeného odpadkového koše umístěného u východu z recepce. 

 COVID-19 se do okolí rozšiřuje tím, že infikovaná osoba vykašlává nebo vydechuje kapičky infikované tekutiny. Ty pak dopadají na blízké povrchy a předměty, jakými jsou stoly, počítače, telefony, popř. potraviny apod. Ostatní se mohou nakazit dotykem s těmito povrchy nebo předměty –  a to kontaktem s jejich očima, ústy nebo vdechnutím. COVID-19 se přenáší také vzduchem do vzdálenosti 1 až 2 metry od infikované osoby. Platí tedy, že šíření COVID-19 je obdobné jako             u chřipky. Většina osob infikovaných COVID-19 má mírné příznaky a vyléčí se. Nicméně u některých osob byl zaznamenán vážnější průběh onemocnění a byla vyžadována nemocniční péče. Riziko se zvyšuje s věkem a případně jinými zdravotními komplikacemi (diabetes, srdeční a plicní onemocnění apod.).

Děkujeme Vám, že svým uváženým jednáním a dodržováním přísné osobní hygieny, chráníte sebe, ostatní pacienty i naše zaměstnance.

 

EMBRYOSCOPE+

KONTINUÁLNÍ MONITORING VÝVOJE EMBRYÍ S HODNOCENÍM KVALITY KIDScore - jsme prvním uživatelem tohoto přístroje nové generace v rámci ČR. Pro všechny léčené páry je tento monitoring bezplatný. 

HLEDÁME DÁRKYNĚ OOCYTŮ (PLODOVÝCH VAJÍČEK) A DÁRCE SPERMIÍ

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje již od roku 1999 zdravotní služby v oborech:

 • GYNEKOLOGIE A REPRODUKČNÍ MEDICÍNA
 • PLASTICKÁ A ESTETICKÁ CHIRURGIE
 • JEDNODENNÍ CHIRURGIE 

Jsme rodinný typ sanatoria se zkušeným týmem odborníků s individuálním přístupem ke každému pacientovi. Zabýváme se komplexním řešením problematiky neplodných párů včetně IVF (in vitro fertilizace) – čili mimotělního oplodnění.
Používáme progresivní mikrochirurgické a mikromanipulační techniky, včetně nejmodernějšího vyšetření embrya formou preimplantační genetické diagnostiky (PGD).

V rámci komplexní péče o ženy, poskytujeme také zkrášlovací výkony v oblasti plastické a estetické chirurgie v režimu jednodenní péče.

18. března 2019 jsme oslavili 22. výročí založení Sanatoria ART

Proč zvolit právě nás?

 • 1. v ČR - od prosince 2017 je Sanatorium ART prvním uživatelem kontinuálního monitoringu vývoje embryí přístrojem nové generace EMBRYOSCOPE+, který svou kapacitou umožňuje tento proces sledovat a zaznamenávat u všech prováděných cyklů IVF. Jako jediné Centrum asistované reprodukce v ČR poskytujeme tento nadstandardní servis pro léčené páry bezúplatně.
 • Během prvního cyklu u nás otěhotní velmi vysoké procento léčených párůSanatorium ART
 • Doposud jsme jediné zařízení v jihočeském regionu využívající pro léčbu neplodnosti metodu mimotělního oplodnění na základě smluvního vztahu
  se všemi zdravotními pojišťovnami
 • Bezplatná konzultace příčin neplodnosti
 • Garance profesionální léčby a dostupné ceny i pro nepojištěné páry
 • Certifikace ISO 9001:2015 - od roku 2004 je systém řízení jakosti certifikován švýcarskou certifikační autoritou SGS

Dosahujeme velmi dobrých výsledků, které jsou srovnatelné s předními světovými centry asistované reprodukce. Máme vlastní dlouholeté zkušenosti, úzce spolupracujeme s pracovišti klinické genetiky a dalšími zdravotnickými a vědeckými institucemi v celé ČR.

Samozřejmostí je vysoce individuální přístup a přátelská atmosféra.

Jsme smluvními partnery všech největších českých pojišťoven

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

*Zdravotní služby v oboru plastické a estetické chirurgie nejsou hrazeny z veřejného zdavotního pojištění.  

Zavřou-li se jedny dveře, otevřou se jiné

Miguel de Cervantes y Saavedra
španělský prozaik, dramatik a básník